Tuesday, June 12, 2012

Kita mga Anak sa Diyos


 Dm
Kita mga igsoon diha sa Ginoo
                      Bb       A
Kita mga anak sa Diyos (2x)
   Gm                    Dm
Ania kita sa pagsimba kaniya
   Gm                     Dm
Ania kita sa pagdayeg kaniya
   Gm                      Dm
Ania kita sa pag-alagad kaniya
   Bb             A              Dm    
Kita mga anak sa Diyos